Auf mein lieben Gott

Enregistré le 4/12/2006 sur l’orgue virtuel Silbermann de St Georgenkirche (Rötha)

  • Hauptwerk: Principal 8
  • Oberwerk: Gedackt 8, Principal 4, Nasat 3, Tertia 1 3/4, Octava 2
  • Pedal: Principal Bass 16, HW/Pedal